10.8.2024

09.07.2024 18:22

Sportu zdar a cyklistice zvlášť.

Letos odstartujeme druhou desetiletku zavodu DHT a to 10.8. tradyčně na hřišti v Dolních Hbitech.

Trať bude letos bez větších změn. Začínáme pracovat na zprůjezdnění tratě v celé délce, ať můžete před závodem pořádně potrénovat.

Po loňské premiéře i letos uspořádáme dětský závod , který se uskuteční před hlavním závodem.

Postupně vás budeme informovat o novinkách zde, nebo na Fcb.

Těšíme se na vás na startu.