Propozice

Datum : 6.8.2022

Místo : Dolní Hbity , u fotbalového hřiště

Přihlášky : https://prihlasky.4timing.cz/dolnohbitskytvrdak/

Prezentace : na místě ( 11:00 - 12:30 )

Start : 13:00

Trasa : Hlavní závod  44 km

             Fitnes jízda  22 km

 

Kategorie : ženy, 22 km

                    ženy, 44 km

                    muži do 50 let, 22 km.   

                    muži do 50 let, 44 km.   

                    "pardálové" 50 +, 22 km

                    "pardálové" 50 +, 44 km

                  

 

Ceny : první tři v každé kategori 

Startovné : předem přihlášení 300,-

                   na místě  400,-

Občerstvení : pro každého závodníka bude v cíli připraveno jídlo a pití

                       na trati bude zajištěn bufet s pitim a něco k zakousnutí  

 

cyklistická přilba povinná

Svým podpisem před startem potvrdím, že  jedu na vlastní nebezpečí a že nezavazuji organizátory k odpovědnosti plynoucí z mé účasti na závodu a jsem zdravotně způsobilý/á. Použiji cyklistickou přilbu. Budu se řídit platnými pravidly chování účastníka silničního provozu a pokyny pořadatelů.

 Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, video a audio záznamy vztahující se k závodu (bez časového omezení).